DES DE L'ESCOLA FAREM EL POSSIBLE PER ENSENYAR ALS INFANTS, PERÒ SEMPRE                           AMB LA VOSTRA COL.LABORACIÓ I COMPLI...